บริการ Google Adwords อาจจะเรียกชื่ออื่นๆได้อีกว่า

บริการ Google Adwords อาจจะเรียกชื่ออื่นๆได้อีกว่า

  • Sponsored Results
  • Keywords Advertising
  • Pay Per Click หรือ PPC
  • Sponsored Link
  • Paid Advertising
  • บริการ Adwords
  • Paid Placement
  • Paid Listing
  • Cost Per Click หรือ CPC
  • Pay per Click Advertising