บริการทำโฆษณาผ่าน Facebook (Facebook Ads)

บริการทำ FACEBOOK ADS

บริการทำ FACEBOOK  ADS โฆษณาผ่าน Facebook

facebook

  • บริการทำ FACEBOOK  ADS ช่วยเพิ่มยอดขายใน Facebook เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
  • บริการทำ FACEBOOK  ADS จะช่วยเพิ่มยอดไลค์ เพื่อสร้างความมั่นใจของผู้ซื้อจากจำนวนยอดไลค์ เพราะยิ่งถ้ามีจำนวนยอดไลค์เยอะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือดูน่าปลอดภัย
  • บริการทำ FACEBOOK  ADS เพิ่มตรงส่วนของการค้นหา เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า และตลาดใหม่ๆ ให้ได้มากขึ้น

ทำไมแต่ละธุรกิจจำเป็นต้องทำ Social Media Marketing

1 Social Media เป็นช่องทางที่ทำให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดโดยตรง
2 การทำการตลาดผ่าน Social Media ทำให้ Brand หรือ ตราสินค้าของธุรกิจ ได้รับการจดจำได้ง่ายขึ้น และเพิ่มมากขึ้น
3 การทำการตลาดผ่าน Social Media มีราคาประหยัดกว่าการทำการตลาดประเภทอื่นๆ
4 การทำการตลาดผ่าน Social Media ส่งผลทางอ้อมให้กับประสิทธิภาพ ในการทำอันดับการค้นหาผ่าน Search Engine หรือส่งผลดีต่อ SEO นั่นเอง
5 Social Media เป็นช่องทางที่ธุรกิจ สามารถรับ Feedback จากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าหรือบริการในอนาคตได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลของบริการเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูล

* indicates required field