GOOGLE ADWORDS คืออะไร

GOOGLE  ADWORDS คือ ?

GOOGLE  ADWORDS หรือที่เรียกอีกแบบว่า Pay Per Click (PPC) คือ การลงโฆษณาที่จะเสียค่าใช้จ่ายต่อเมื่อมีผู้คลิกเข้าไปเยี่ยมชมทาง Search Engine โดยค้นหาจากคำ Keywords ที่ตรงกับเว็บไซต์ที่ต้องการโฆษณา และเว็บไซต์ที่ต้องการลงโฆษณาปรากฏอยู่ทางด้านขวามือของ Search Engine โดยผู้ลงโฆษณาจะเสียค่าใช้จ่ายในแบบ Pay Per Click หรือจะเสียค่าใช้จ่าย เมื่อมีคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ลงโฆษณา และในตำแหน่งที่จะปรากฏใน Search Engine อยู่ด้านขวามือนี้จะขึ้นซึ่งจะขึ้นอยู่กับการให้ราคาประมูล Pay Per Click กับทาง Search Engine เช่น คำว่า Mirror อาจมีผู้ที่ค้นหาจำนวนมาก และก็มีผู้ประกอบการจำนวนมากเช่นกันที่ต้องการลงโฆษณาด้วยการใช้คำว่า Mirror มาเป็น Keywords จึงมีการประมูลแข่งขันราคาว่าผู้ประกอบการรายใดจะได้คำนั้นๆปครอบครอง โดยต้องให้ราคาประมูลสูงที่สุดเท่านั้น ทางผู้ให้บริการลงโฆษณาแบบ Pay Per Click ก็จะให้ผู้ประกอบการรายนั้น มีข้อความปรากฏตามคำที่ค้นหา ในอันดับสูงที่สุดทางด้านขวามือ เป็นต้น

Adwords คือ Pay Per Click Advertising Program ของ Search Engine ที่เป็นอันดับ 1 ของโลก ได้แก่ Google.com ซึ่งเป็นวิธีการที่ลงโฆษณาเว็บไซต์ผ่านทาง Google.com โดยโฆษณาของคุณจะปรากฏบริเวณ  Search Result และคุณจะเสียค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมีคลิกของผู้เข้าชม ที่เข้ามายังเว็บไซต์ คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นรูปแบบการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากกว่าการโฆษณาแบบอื่นๆ