SEO คืออะไร

SEO  คืออะไร

 

SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization คือ การทำให้เว็บไซต์ของเราถูกจัดอันดับอยู่ที่ 1 ใน 10 ของการค้นหาใน Search Engine หรือที่เราค้นหาข้อมูลต่างๆใน Google เพราะถ้าหากเว็บไซต์ของเรายิ่งอยู่ในอันดับต้นๆ ก็จะมีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ 3 อันดับแรกของการค้นหา จะมีผู้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ นั้นแปลว่ารายได้ที่คุณจะได้จาการเข้าชมและการใช้บริการของคนทั่วไปจะมีจำนวนที่มหาศาล จึงไม่เป็นเรื่องที่แปลกที่จะมีผู้ให้บริการการทำ SEO มากยิ่งขึ้น

วิธีการดำเนินงานของ SEO สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. On page คือ การจัดทำเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมา แล้วภายในเว็บไซต์นั้นจะมีการโฆษณาที่เป็นของตัวเองอย่างอิสระ ซึ่งสามารถค้นหาผ่านทาง Search Engine ได้เลย
2. Off page คือ การโฆษณาผ่านเว็บไซต์อื่น ที่ไม่ดูโจ่งแจ้งมาเกินไป เช่นการนำแค่ลิงค์ของเว็บไซต์ตนเองไปแปะไว้ในเว็บไซต์อื่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของตนเอง