บริการโฆษณาผ่านทาง YOUTUBE ADS

บริการผ่านทาง YOUTUBE ADS

youtube

บริการผ่านทาง YOUTUBE ADS เป็นอีกช่องทางที่สามารถโฆษณาที่ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง
บริการผ่านทาง YOUTUBE ADS สามารถกำหนดการโฆษณาในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้อย่างชัดเจนและวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริการผ่านทาง YOUTUBE ADS สามารถระบุงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องการทั้งหมดเองได้
บริการผ่านทาง YOUTUBE ADS เป็นโฆษณาผ่านสื่อ VIDEO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในคุณภาพและการบริการต่างๆของเรา

ทำไมทุกธุรกิจจำเป็นต้องทำ Social Media Marketing

1 Social Media เป็นช่องทางที่ทำให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดโดยตรง
2 การทำการตลาดผ่าน Social Media ทำให้ Brand หรือ ตราสินค้าของธุรกิจ ได้รับการจดจำได้ง่ายขึ้น และเพิ่มมากขึ้น
3 การทำการตลาดผ่าน Social Media มีราคาประหยัดกว่าการทำการตลาดประเภทอื่นๆ
4 การทำการตลาดผ่าน Social Media ส่งผลทางอ้อมให้กับประสิทธิภาพ ในการทำอันดับการค้นหาผ่าน Search Engine หรือส่งผลดีต่อ SEO นั่นเอง
5 Social Media เป็นช่องทางที่ธุรกิจ สามารถรับ Feedback จากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าหรือบริการในอนาคตได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลของบริการเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูล

* indicates required field